ประชุมกลุ่มเครือข่าย๑๕-๑๖-๑๗
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 429 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1 ครั้ง Your IP Address is 54.166.211.248
          เมื่อ เวลา 09.00 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ แก่ข้าราชการครู ในสังกัดกลุ่มเครือข่าย ๑๕-๑๖-๑๗ (เมืองอำนาจเจริญ) พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ..สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.อำนาจเจริญ........พรรณปวีณ์/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
เมื่อ เวลา 09.00 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ แก่ข้าราชการครู ในสังกัดกลุ่มเครือข่าย ๑๕-๑๖-๑๗ (เมืองอำนาจเจริญ) พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ..สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.อำนาจเจริญ........พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น.สพป.อำนาจเจริญ ได้จัดอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน กิจกรรมการจัด "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม" ให้กับนักเรียนแกนนำ และข้าราชการครู ทุกกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๒๐ โรงเรียน รวม ๑๒๐ คน เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำด้านคุณธรรม ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้โครงงานคุณธรรมในโรงเรียน โดยได้รับมอบหมายจากนายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ให้นายจรณเดช บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม๑ สพป.อำนาจเจริญ......พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สพป.อำนาจเจริญ โดยนายธนัญชัย สายสุด สพป.อำนาจเจริญ เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ๑๘ ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ.....พรปวีร์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น.สพป.อำนาจเจริญ โดย นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนนำร่อง ขนาดเล็กและขนาดทั่วไป รุ่นที่ ๗ ขั้นที่ ๐ เรื่องน้ำ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖๓ คน ณ ห้องประชุม๑ สพป.อำนาจเจริญ.....พรปวีร์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า