ระดับคุณภาพการทดสอบทางการศึกษา
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 460 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1 ครั้ง Your IP Address is 54.92.170.142
          นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ โดยได้รับมอบหมายจาก นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๓ ครูผู้สอนชั้นประถมปีที่ ๖ จำนวน ๒๔๔ คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ.......พรรณปวีณ์/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 


ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ โดยได้รับมอบหมายจาก นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๓ ครูผู้สอนชั้นประถมปีที่ ๖ จำนวน ๒๔๔ คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ.......พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
เมื่อเวลา ๐๙๐๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่๒ อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอพนา อำเภอชานุมาน และอำเภอลืออำนาจ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม๑ สพป.อำนาจเจริญ.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
เมื่อเวลา ๐๙๐๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายจรณเดช บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อความเข้มแข็ง ให้กับผู้บริหารโรงเรียนูในสังกัด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังสู่ความเข้มแข็ง รวม ๕๐๔ คน โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม๑ สพป.อำนาจเจริญ....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ โดยได้รับมอบหมายจาก นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีนายณัฏฐพงษ์ ศรีประเสริฐ ผอ.ร.ร.บ้านนายม เป็นประธานศูนย์ Intensive English Camp On 15-16 August 2017 Muang PEER Center At Amnatcharoen Primary Educational Service Area เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ วิทยากร จำนวน 15 คน กิจกรรมแบ่งเป็น 6 ฐาน จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 350 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า