ประชุมผู้บริหารเครือข่าย ๑๙
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 359 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1 ครั้ง Your IP Address is 54.145.71.115
           เช้าวันนี้ นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางไปร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเครือข่าย 19 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน ให้คำปรึกษาหารือ แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม และให้กำลังใจกับผู้บริหารเครือข่ายด้วย......พรปวีร์/ข่าว
 


          

 
          
          

 

 

© พัฒนาโปรแกรมโดย Still Site Version 1.0

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559
เช้าวันนี้ นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางไปร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเครือข่าย 19 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน ให้คำปรึกษาหารือ แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม และให้กำลังใจกับผู้บริหารเครือข่ายด้วย......พรปวีร์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๙ นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะรองฯ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ต้อนรับคณะประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากเขตตรวจราชการที่ 13 (จังหวัดอุบลราชธานี) พร้อมชี้แจงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ......พรปวีร์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะรองผอ.สพป.อำนาจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นายประไพ รัตนไพจิต (ประธาน) พร้อมคณะ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมาติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้นของสพฐ. ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยใช้ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ.....พรปวีร์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559
วันที่ ๒๒ เวลา ๐๙๐๐ น.นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ ทั้งหมด ๓๑ โรงเรียน แบ่งเป็นนักเรียน โรงเรียนละ ๒ คน ครู โรงเรียนละ ๒ คน พร้อมมอบซอฟแวร์โปรแกรมการเขียนไทยสำหรับเด็กแอลดี ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงแรมแอลเจ อำนาจเจริญ......พรปวีร์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า